Uudistamme kierrätysmenetelmiä ja tehostamme uusiokäyttöä

Kierrätysoperaattori Risain on Sirpa Rivinojan vuonna 2011 lanseeraama palvelu, joka uudistaa kierrätysmenetelmiä ja tehostaa uusiokäyttöä. Sirpa perusti yrityksen v. 2001 nimellä Rivelina Design Oy ja toimiala oli tuolloin sisustaminen, tilasuunnittelu, kuvausjärjestely ja tuotekehitystutkimus.

Palvelu kiertotalouden toimialalle

Taantuman tultua Suomeen vuonna 2009 Sirpa näki mahdollisuuden uudistaa yrityksen toiminta-ajatusta. Jo silloin lähdettiin kehittämään palvelua kiertotalouden toimialalle. Palvelu lanseerattiin tammikuussa 2011, ja yrityksen nimi vaihdettiin muotoon Risain Oy. Taustalla on sana Resign (engl.); erota, irtisanoutua. Eli kaikki ne materiaalit tai tavarat, jotka ollaan erottamassa tai irtisanomassa paikaltaan tai tehtävästään, tahdotaan uudelleensijoittaa.

Tarve irtaimiston läpikäyntiin ja realisointiin

Asiakaskohderyhmänä oli Sorttausavun alkuvaiheessa ikääntyvät aikuiset. Sirpa Rivinoja oli henkilökohtaisesti oivaltanut omien läheistensä kuolinpesäasioita ratkoessaan puutteen: ei ollut saatavilla luotettavaa apua irtaimiston läpikäyntiin, sen realisointiin ja hävittämiseen kauniisti ja kunnioittavasti. Ajatus jäi kytemään, ja toteutui yli kymmenen vuotta myöhemmin Sirpan itse kehitettyä Sorttausavun. Tätä nimikettä käytettiin vuosina 2011-2020.

Kierrätyksen tehostaminen

Nykyisin suurin osa Kierrätysoperaattorin liikevaihdosta tulee yrityksien, kaupunkien ja kuntien kierrätyksen tehostamiseen suunnattujen palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Keskeistä palvelussa on

  • lupaus nostaa uudelleenkäyttöastetta
  • vähentää syntyvän jätteen määrää
  • tehdä toimeksiantajalle rahaa ylijäämäeriä ja tavaraeriä realisoimalla
  • pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmus on systemaattinen työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Se auttaa havaitsemaan tuotantoprosessista ne vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien ja energian käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Kierrätysoperaattori voi toteuttaa materiaalikatselmuksia näille toimialoille:

  • sisustustuoteala
  • rakennustuoteala
  • puutuoteteollisuus
  • tekstiiliteollisuus
  • palvelutuoteala
  • kierrätysteollisuus

Entinen designeri, nykyinen risaineri

Sirpa Rivinoja on koulutukseltaan kudonta-artenomi (vastaa nykyisin Tekstiilisuunnittelu, Muotoilun tutkinto-ohjelma AMK), jonka sydäntä lähellä on kiertotalous. Käyttökelpoisia tavaroita, rakennusosia ja materiaaleja tulee pystyä väyläämään uusio- ja toisiokäyttöön; elinkaaren pidentäminen on älykästä, ja sitä paitsi se on jätelainkin mukaan etusijainen tapa ratkoa näitä asioita.

Sirpa Rivinoja on Motivan kouluttama Materiaalikatselmoija (v.2014, täydennyskoulutus v.2020).

Ennen oman yrityksen perustamista Sirpa oli Novartilla mallikeittiösuunnittelijana ja tuotepäällikkönä, Kangastukku Fabrissossa tuotepäällikkönä ja led-valaisimia valmistavassa Cariitissa markkinointipäällikkönä. Julkishallinnon tehtävistä Sirpa sai kokemusta ollessaan Hämeenlinnan kaupungin vs.viestintäpäällikkönä.

Tunnustukset ja tuet

2012
Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahaston apuraha
Anja ja Jalo Paanasen rahastosta

2013
Ympäristöministeriön tuki EkoTahto-hankkeelle
(hakija: Kierrätysverkko Oy, pääyhteistyökumppani: Risain Oy)