Palvelut

Risainin ratkaisu on kiertotaloutta vauhdittava palvelu yrityksille ja julkiselle sektorille, joka pidentää tuotteiden, materiaalien sekä rakennusosien elinkaarta. Tyypillisiä kohteitamme ovat kiinteistöjen sisätilamuutokset, purkulupaa odottavat rakennukset ja yritysten muutot. Myös teollisuuden ylijäämissä ja poistuvissa mallistoerissä on paljon potentiaalia uudelleenkäytön näkökulmasta.  ​

Palvelumme avulla Tilaaja säästää kierrätyskuluissa, pienentää hiilijalanjälkeä, ja mikä tärkeää, materiaalit sekä tuotteet ohjautuvat uudelleen käytettäviksi.​ Markkinoilla on jo olemassa olevaa kysyntää käytetyille kalusteille ja aineksille, vaihtoehdoksi uusille materiaaleille.

Ota yhteyttä

Uudelleenkäyttöselvitys

Teemme uudelleenkäyttöä tutuksi yrityksille ja julkiselle sektorille, lisäämme kiinnostusta käytettyjä osia kohtaan ja mahdollistamme vastuulliset hankinnat uutta edullisemmilla hinnoilla.

Tilaa Risain kohdekäynnille, niin arvioimme uudelleenkäytettävän irtaimiston, rakennusosien ja materiaalien hyödyntämispotentiaalin​. Tule mukaan kierrokselle ja kuulet  välittömästi suuntaviivoja kohteenne mahdollisuuksista. Lisäksi kirjaamme uudelleenkäyttöselvityksen, jossa arvioimme minkälaisia säästöjä ja ympäristövaikutuksia palvelullamme voi saada aikaan.​ Raportti tukee organisaationne kiertotaloussuunnitelman toteuttamista. 

Uudelleenkäyttöselvityksen voi toteuttaa myös ennakoivasti inventaarina, jolloin uudelleenkäytön ja myynnin vauhdittaminen on jatkossa helpompaa.

Työn toteutus

Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku projektitiimin kesken helpottaa uudelleenkäytön toteutusta. Kohteesta riippuen tiimiin voi kuulua tilaajan lisäksi myös kiinteistöhuolto ja isännöitsijä. Pikainen projektin aloitus mahdollistaa kaikilta osin parhaat mahdolliset tulokset ja korkean uudelleenkäyttöasteen. Purkulupaa odottavissa kiinteistöissä olisikin hyvä edetä askeleen verran edellä ja aloittaa uudelleenkäyttö jo ennen luvan myöntämistä tai purku-urakoitsijan kilpailuttamista. Tyhjillään olevat kiinteistöt herättävät huomiota ja ilkivalta kohdistuu yleensä juuri uudelleenkäytettäviksi suunniteltuihin kalusteisiin ja puitteisiin.  Toimintamme on resurssitehokasta. Kierrätysoperaattorimme myyvät ja luovuttavat tuotteet nykyisestä osoitteestaan suoraan ostajille. Myynti toteutetaan valikoitujen myyntikanavien kautta. Välttämällä välivarastoinnin ja siihen liittyvät logistiikkakulut, syntyy merkittäviä säästöjä niin euroissa kuin päästöissä.

Uudelleenkäyttöraportti

Tilaajana saat toteutetusta projektista kirjallisen raportin, johon sisältyy mm. saavutettu hiilikädenjälki, uudelleenkäyttöaste ja myytyjen tuotteiden määrä myyntivoittoineen. Lisäksi laskemme arvion saavutetuista säästöistä jätekuluissa. Hiilikädenjälki kertoo laskennallisesta säästöstä ympäristöpäästöissä, kun tuotteiden elinkaari jatkuu eikä ostetakaan uutta. Laskenta perustuu vastaavan uuden tuotteen valmistuksesta syntyviin hiilipäästöihin. Raportin aineisto soveltuu osaksi yrityksen vastuullisuusraporttia ja -viestintää. Saavutetut uudelleenkäytön positiiviset vaikutukset kannattaa tuoda näkyviin yrityksen sisäisessä sekä ulkoisessa markkinoinnissa.

Myyntikanavat​

Vuosien kokemuksen ansiosta Risainilla on laaja verkosto eri alojen ammattilaisia, joille tarjoamme tuotteita ensimmäiseksi. Haluamme edistää käytöstä käyttöön -ajatusta ja mahdollistaa käytetyn tavaran ostamisen myös yrityksille ja julkisille toimijoille. Suunnittelun ja rakentamisen aloilla on kasvavaa kiinnostusta käytettyjen materiaalien hyödyntämiseen. Meillä on tietoa ja jaamme sitä. Suorakontaktien lisäksi Risain myy kahdessa eri verkkohuutokaupassa ja Torissa. Huutokauppakanava määräytyy toimeksiantajamme mukaan: ​yritys tai julkisen sektorin toimija. Tuotteet ja materiaalit ovat kaikkien ostettavissa, oli kyseessä sitten yksityishenkilö tai yritys.​ Meiltä ostaminen on turvallista, sillä ilmoituksissamme on laadukkaat tekstit ja kuvat, joista ilmenee myös mahdolliset puutteet ja viat. Katso avoimet myynti-ilmoituksemme alla olevista linkeistä.