Realisointi- ja kierrätyspalvelut yrityksille

Tilamuutokset, konekannan uusiminen, muutto, yrityskaupat, toiminnan lopettaminen ovat tilanteita, joissa ammattitaitoinen jaluotettava kierrätyspalvelu on tarpeen. Yrityksen toiminnassa kannattaa jatkuvasti arvioida poistoon menevän irtaimiston uusiokäyttöpotentiaalia. Me osaamme kierrättää ja tehdä tuottoa irtaimesta.

Tavoitteena korkea kierrätysaste ja irtaimen elinkaaren pidentäminen

Korkea kierrätysaste hyödyttää suoraan yritystä, joka valitsee kierrätyksen. Välillisiä hyötyjiä ovat ylijäämää ostavat tahot sekä ympäristö, hiilijalanjälki, Suomi ja EU. Sorttausavun realisointipalveluiden avulla voidaan jatkaa käyttökelpoisen irtaimiston elinkaarta ohjaamalla sitä uudelleen- tai uusiokäyttöön ja hyötykäyttöön toisaalla. Onnistunut kierrätys aikaansaa säästöä.

Järjestelmällisen realisointiprojektin edut ja hyödyt

 • rahallinen tuotto
 • ajansäästö
 • kustannussäästöt
 • ympäristöystävällisyys
 • lain- ja suositustenmukainen toiminta

Realisointipalvelun vaiheet

Sorttausapu etenee toimeksiannossa ammattitaitoisesti vakiintuneen ja järjestelmällisen prosessin mukaan:

 1. Alkukartoitus: Tavoitteena on arvioida realisoitavan materiaalin ja irtaimen kierrätysaste ja realisointiprojektin kannattavuus sekä soveltuva aikataulu. Arviointi tehdään katselmoimalla tila ja materiaalit. Alkukartoituksesta asiakas saa kirjallisen tiivistelmän.
 2. Päätös projektin aloittamisesta
 3. Lisäkartoitus ja dokumentointi: realisoitavan materiaalin ja irtaimen järjestely ja kuvaus, mittaus ja kunnon arviointi. Materiaali ja irtain dokumentoidaan tarkoilla tiedoilla ja laadukkailla kuvilla.
 4. Ostajaverkoston kontaktointi ja ilmoittelu
 5. Kaupanteko ja tavaran luovutus
 6. Käyttökelvottomien tavaroiden lajittelu ja poisto
 7. Loppuraportointi: myynti- ja tilitysraportit

Realisointiprojektin aikana Sorttausapu raportoi jatkuvasti asiakkaalle prosessin etenemisestä, jolloin toiminta on läpinäkyvää ja prosessin tilanteesta on mahdollisimman ajantasainen tieto.

Ota yhteyttä