Vastuullisuusviestintää

Hyödynnä Kierrätysoperaattorilta saamanne raportti yrityksenne viestinnässä. Saavutetuista ympäristösäästöistä kertominen kasvattaa asiakkaitten ja henkilöstön luottamusta ja tuo kilpailuetua.

Vastuullisuus osaksi viestintää

Kierrätysoperaattori Risain Oy toteuttaa kierrätys- tai realisointiprojektista yrityksen viestintään soveltuvia, faktoihin perustuvia viestintäaineistoja.

Kierrätysoperaattori dokumentoi ja mittaa kaikkia toimeksiantoja ennalta sovituilla mittareilla. Perustason mittarit ovat arvioidut säästöt (materiaali, logistiikka, säästöt jätekuluissa) ja toteutuneet tuotot (myyntitapahtumat euroina).

Muita viestintään soveltuvia aiheita ovat korkea uudelleenkäyttöaste, työtilaisuuksien luominen nuorille, muut yhteiskunnalliset vaikutukset.

 

Ota yhteyttä