Materiaalitehokkuutta teollisuudelle

Kun teollisuudessa onnistutaan vähentämään jätettä ja ohjaamaan käyttökelpoisia jätemateriaaleja hyötykäyttökohteisiin, yritysten kustannukset laskevat ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee.

Tehtaat ponnistelevat kovien kustannuspaineiden kanssa ja jätteiden käsittely on merkittävä kustannuserä. Esimerkiksi orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vaikuttaa teollisuusyrityksiin ja uhkaa nostaa kustannuksia. Parhaassa tilanteessa jäte- ja sivuvirroille löydetään uusi sijoituspaikka toisen yrityksen tuotteen raaka-aineena.

Sorttausavun palvelut teollisuudelle

Realisointipalvelu

Tuotannon eri vaiheissa saattaa syntyä ylijäämää (materiaalit, puolivalmisteet, varaosat, loppuerät), jonka jatkokäytön suunnitteluun ei yrityksessä ole aina luotu käytänteitä eikä nimetty vastuuhenkilöitä. Ulkopuolinen inventaarin käynnistäjä, joka käy organisaatiossa läpi välivarastoitujen materiaalien käyttöarvon ja rahallisen arvon, tukee yritystä päätöksenteossa, auttaa saavuttamaan säästöjä ja haluttaessa realisoi ylijäämäisiä eriä. Yritys saa tuottoa ja materiaalit ohjautuvat uusiokäyttöön. Kun materiaalien kierto tehostuu, ne päätyvät kiertoon hyväkuntoisina.

Hyödyt:

 • havaitaan tuotteeseen tai raaka-aineeseen kohdistuva aito kysyntä
 • päästään jatkuvaan materiaalivaihdantaan ja pysyviin käytäntöihin
 • mahdollistetaan toisen yrityksen kustannustehokas materiaalivirta
 • tuetaan työpaikkojen syntyä ja zero waste -tuotteiden kehittämistä

Materiaalikatselmus

Materiaalien katselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Hyötyjä monille eri toimialoille

Materiaalikatselmuksia voidaan hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä.

Sorttausapu tekee katselmointeja seuraavilla toimialoilla:

 • kalusteteollisuus
 • sisustuksen pintamateriaaliteollisuus
 • valaisinteollisuus
 • puunjalostusteollisuus
 • tekstiiliteollisuus

Hyödyt:

 • kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa
 • säästöt energia- ja työkustannuksissa
 • yrityksen kilpailukyvyn paraneminen
 • yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa
 • ympäristökuormituksen väheneminen
 • luonnonvarojen käytön väheneminen
 • kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi

Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi tuotetaan ympäristösäästöjä, kun raaka-ainekäyttö ja jätemäärä vähenevät.

Business Finland rahoittaa 50 % katselmusprojektin kustannuksista. Lue lisää Business Finlandin sivuilta.