Kiertotalouden kehitystä kaupungeille ja kunnille

Julkisen sektorin rakennuskannan purkuprojekteissa on paljon potentiaalia kehittää kierrätystä ja kiertotaloutta mm. ohjaamalla käyttökelpoinen irtain uudelleenkäyttöön. Lisäksi purkumateriaalien kierrätys materiaalina säästää luonnonvaroja ja vähentää ilmastopäästöjä.

Resurssiviisautta muutostilanteisiin

Julkisen sektorin toimitilaremontteihin ja myös kiinteistöjen purkamiseen liittyy mittava määrä laadukasta irtaimistoa, mm. koneita ja kalusteita, joiden jatkokäytön suunnittelussa olisi tehostamisen paikka. Erityisesti purkukohteitten kohdalla vallitsee usein käytäntö luovuttaa kohde irtaimistoineen kilpailutuksen voittaneelle purkuyritykselle.  Purkulupahakemusmenettelyn aikana alkuperäinen toiminta rakennuksessa loppuu, ja harmillisen usein nämä kohteet joutuvat ilkivallan kohteiksi.

Aikataulutusta parantamalla ja ottamalla käyttöön irtaimiston järjestelmällinen realisointi niin pian kuin varsinainen toiminta loppuu pystytään realisoimaan ylijäämäiset kalusteet, huonekalut, koneet ja laitteet hyvässä aikataulussa ilman ilkivaltauhkaa.

Sorttausavun voi valtuuttaa realisoimaan em. kaltaiset tavarat verkkohuutokaupassa. Sorttausapu tarjoaa myös asiaan perehdytystä ja koulutusta julkishallinnollisille ja julkisoikeudellisille toimijoille.

Realisoinnin hyödyt

  1. mahdollisuus tuottoihin
  2. kustannussäästöt
  3. resurssiviisaus
  4. kunnan kilpailukyvyn paraneminen
  5. kunnan imagon paraneminen ympäristöasioissa
  6. tavaroiden elinkaaren pidentyminen
  7. materiaalien uusiokäyttöön ohjaamisen lisääntyminen
  8. jätelain etusijajärjestyksen noudattaminen
Ota yhteyttä